Kontakt z urzędem

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

tel: 17 2775 063
fax: 17 2775 901
e-mail: gmina@wisniowa.pl

Wójt Gminy Wiśniowa
Marcin Kut
tel. 17 2775 063
fax. 17 2775 901

Referat organizacji i spraw obywatelskich

Jacek Rybczyk Sekretarz Gminy – Kierownik referatu Pokój nr 2 (17) 2775 063
Izabela Bryda Podinspektor ds. ewidencji ludności, kadrowych i wojskowych Pokój nr 9 (17) 2775 063 wew. 21
Anna Pilut Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Pokój nr 9 (17) 2775 063 wew. 21
Andrzej Michalski Inspektor ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej Pokój nr 16 (17) 2775 063 wew. 15
Magdalena Sadło Inspektor ds. obsługi sekretariatu i archiwum Pokój nr 1 (17) 2775 063 wew. 19
Joanna Borkowska Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej Kancelaria (17) 2775 063 wew. 29
Tomasz Ścibior Inspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa systemów informatycznych Pokój nr 7 (17) 2775 063 wew. 23
Tomasz Ziobro Obsługa prawna

Referat planowania przestrzennego, inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym

Paweł Furtek Kierownik referatu Pokój nr 8a (17) 2775 063 wew. 36
Wojciech Petka Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji Pokój nr 8b (17) 2775 063 wew. 37
Łukasz Śliwka Podinspektor ds. budownictwa, inwestycji i remontów mienia komunalnego Pokój nr 8b (17) 2775 063 wew. 37
Lucyna Cynarska Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym Pokój nr 8a (17) 2775 063 wew. 36
Paulina Gajda Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych Pokój nr 3 (17) 2775 063 wew. 27
Angelika Bujak Podinspektor ds. zamówień publicznych Pokój nr 3 (17) 2775 063 wew. 27

Referat Środowiska

Joanna Mularska Kierownik Referatu Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 24
Anna Bobek Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pokój nr 15 (17) 2775 063 wew. 16
Justyna Szkołut Podinspektor ds. utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 20
Mariola Fortuna Pracownik ds. programu „Czyste powietrze”, opłat za kanalizację i wodę Pokój nr 10 (17) 2775 063 wew. 20

Referat budżetu i finansów

Grzegorz Włodyka
Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu
Pokój nr 17 (17) 2775 063 wew. 14
Katarzyna Wolan Stanowisko ds. księgowości budżetowej Pokój nr 17 (17) 2775 063 wew. 13
Justyna Gajewska
Irena Gajewska Stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój nr 17 17 2775 063 wew. 13
Mariola Gruszczyńska Stanowisko ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej Pokój nr 13 (17) 2775 063 wew. 18
Lucyna Lesiecka
Katarzyna Utnicka
Iwona Prorok Kasjer Kasa

Pokój nr 14

(17) 2775 063 wew. 47

Urząd Stanu Cywilnego

Kazimierz Jamróg Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wiśniowej Pokój_nr 8 (17) 2775 063 wew. 22