Oferta Fundacji Cherry Home – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dzień Kobiet i Forum Turystyczne”

Oferta Fundacji Cherry Home  – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn.  „Dzień Kobiet i Forum Turystyczne”  w terminie –  19 lutego 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Oferta Fundacji Cherry Home – na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dzień Kobiet i Forum Turystyczne”