Oferta Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” na realizację zadania pn. „Akademia Animacji Lokalnej”

Oferta Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”  – na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  pn.  „Akademia Animacji Lokalnej”  w terminie –  1 października 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z ustawą każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej.

 

Oferta Fundacji Dobre Życie – Akademia Animacji Lokalnej