Oferta Fundacji Rozwoju Dobre Życie – na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania

Oferta Fundacji Rozwoju Dobre Życie – na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania pn. „Trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży” w terminie – 22 czerwca 2017 roku do 22 lipca 2017 roku składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Oferta na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania pn. „Trening kompetencji społecznych i obywatelskich dla młodzieży”