Oferta LKS „Albatros” – na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn.  „Pokazy”

Oferta LKS „Albatros” – na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn.  „Pokazy” w terminie 01.08.2024 r. – 16.08.2024 r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.