Oferta PUT – Pogórze Ultra Trail  – na realizację zadania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  pn.  „Bieg Górski Pogórze Ultra Trail”

Oferta PUT – Pogórze Ultra Trail  – na realizację zadania z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  pn.  „Bieg Górski Pogórze Ultra Trail” w terminie 15 lipca 2023 r. – 21.08.2023 r. składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.