Oferta na realizację zadania z zakresu działalności charytatywnej pn. „Dystrybucja żywności dla osób o niskich dochodach

Oferta Stowarzyszenia Kobiet Gminy Wiśniowa – na realizację zadania z zakresu działalności charytatywnej  pn.  „Dystrybucja żywności dla osób o niskich dochodach”  w terminie –  01 kwietnia 2018 roku do 31 maja 2018 roku składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Gminy w Wiśniowej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Oferta na realizację zadania z zakresu działalności charytatywnej pn. Dystrybucja żywności dla osób o niskich dochodach