Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wiśniowa w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego