Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wiśniowa w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego