Udzielenie dotacji celowej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubom sportowym oraz stowarzyszeniom:

 

  KLUB NAZWA ZADANIA UDZIELONA DOTACJA
1. LKS „WISŁOK” Wiśniowa WYCHOWANIE MŁODZIEŻY PRZEZ SPORT I PRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ 90.000 zł
2. LKS „ALBATROS” Szufnarowa PRZYGOTOWANIE DO ROZGRYWEK SPORTOWYCH KLASA B – PIŁKA NOŻNA, UTWORZENIE SEKCJI PILOTAŻOWEJ – ULTIMATE FRISBEE 30.000 zł
3. LKS „HURAGAN” Kozłówek UPOWSZECHNIANIE I TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, POPULARYZACJA SEKCJI PILOTAŻOWEJ – ULTIMATE FRISBEE 30.000 zł
4. UKS „WILKI” Wiśniowa DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH 5.000 zł
5. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RÓŻANKA PROWADZENIE SEKCJI GIER ZESPOŁOWYCH TCHOUKBALL, PIŁKA RĘCZNA, SIATKÓWKA ORAZ ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO-CYRKOWO-RUCHOWYCH 25.000 zł
6. STOWARZYSZENIE AKTIV PRO WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU 40.000 zł
7. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SZUFNAROWA AKTYWNI W TROSCE O ZDROWIE 10.000 zł
8. GMINNY KLUB SPORTOWY „SZACH-MAT WIŚNIOWA” „PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI CZŁONKÓW KLUBU GKS „SZACH-MAT WIŚNIOWA” ORAZ UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH LIGOWYCH, MISTRZOSTWACH I INNYCH TURNIEJACH SZACHOWYCH” 10.000 zł
9. STRAŻACKI KLUB SPORTOWY „ORŁY PSTRĄGÓWKA” „UPOWSZECHNIENIE I TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU” 25.000 zł

 

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut