Udzielenie dotacji celowej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubom sportowym oraz stowarzyszeniom:

 KLUBNAZWA ZADANIAUDZIELONA DOTACJA
1.LKS „ALBATROS” SzufnarowaPRZYGOTOWANIE DO ROZGRYWEK SPORTOWYCH KLASA B – PIŁKA NOŻNA30.000 zł
2.LKS „HURAGAN” KozłówekUPOWSZECHNIANIE I TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU,30.000 zł
3.STRAŻACKI KLUB SPORTOWY „ORŁY PSTRĄGÓWKA”PRZYGOTOWANIE ORGANIZACJA I UDZIAŁ W ROZGRYWKACH LIGOWYCH – PIŁKA NOŻNA KLASA BII STRZYŻÓW30.000 zł
4.STOWARZYSZENIE AKTIV PROWSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU40.000 zł
5.LKS „WISŁOK” WiśniowaWYCHOWANIE MŁODZIEŻY PRZEZ SPORT I PRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ125.000 zł
6.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RÓŻANKAPROWADZENIE SEKCJI GIER ZESPOŁOWYCH TCHOUKBALL, PIŁKA RĘCZNA, SIATKÓWKA ORAZ ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO-CYRKOWO-RUCHOWYCH25.000 zł

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut