Udzielenie dotacji celowej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

 

ZAWIADOMIENIE

 

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubom sportowym oraz stowarzyszeniom:

 

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji
LKS „WISŁOK” Wiśniowa „SPORTOWO – ZNACZY ZDROWO” – WYCHOWANIE MŁODZIEŻY PRZEZ SPORT I PRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ 93000
LKS „ALBATROS” Szufnarowa „PRZYGOTOWANIE ROZGRYWEK SPORTOWYCH KLASY B” 27000
LKS „HURAGAN” Kozłówek „UPOWSZECHNIANIE I TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU” 27000
UKS „WILKI” „PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PIŁKARSKICH I PŁYWACKICH” 14000
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RÓŻANKA „PROWADZENIE SEKCJI GIER ZESPOŁOWYCH TCHOUKBALL, PIŁKA RĘCZNA, SIATKÓWKA ORAZ ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO-CYRKOWO-RUCHOWYCH” 24000
STOWARZYSZENIE AKTIV PRO „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU” 25000
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SZUFNAROWA „AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI SZUFNAROWA PRZEZ PROWADZENIE ĆWICZEŃ PRZY MUZYCE, UTWORZENIE SEKCJI BADMINTONA ORAZ PROWADZENIE GIER ZESPOŁOWYCH” 10000

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut