Udzielenie dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubom sportowym oraz stowarzyszeniom:

 KLUBNAZWA ZADANIAUDZIELONA DOTACJA
1.LKS „ALBATROS” SzufnarowaROZGRYWKI PIŁKA NOŻNA KL A PODOKRĘG STRZYŻOWSKI40.000 zł
2.STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI RÓŻANKAPROWADZENIE SEKCJI GIER ZESPOŁOWYCH TCHOUKBALL, PIŁKA RĘCZNA, SIATKÓWKA ORAZ ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO-CYRKOWO-RUCHOWYCH30.000 zł
3.STOWARZYSZENIE AKTIV PROWSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU45.000 zł
4.STRAŻACKI KLUB SPORTOWY „ORŁY PSTRĄGÓWKA”OD SKRZATA DO SENIORA – SZKOLENIE SPORTOWE, ORGANIZACJA ORAZ UDZIAŁ W ROZGRYWKACH – PIŁKA NOŻNA33.000 zł
5.LKS „WISŁOK” WiśniowaWYCHOWANIE MŁODZIEŻY PRZEZ SPORT I PRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ118.000 zł
6.GMINNY KLUB SPORTOWY „SZACH-MAT WIŚNIOWA”SZKOLENIE NOWYCH CZŁONKÓW KLUBU ORAZ PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI CZŁONKÓW KLUBU. RYWALIZACJA W ROZGRYWKACH WOJEWÓDZKICH, MIĘDZYWOJEWÓDZKICH I OGÓLNOPOLSKICH12.000 zł
7.LKS „HURAGAN” KozłówekUPOWSZECHNIANIE I TWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU PRZEZ JEGO CZŁONKÓW33.000 zł

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut