Zawiadomienie w sprawie udzielenia dotacji

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r. , Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

 

Spółka                                                                                              Kwota

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice II                     8 000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Pstrągówka                      6 000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Różanka                            3 000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Kalembina                        8 000,00 zł

 

Zgodnie z § 5 ust.  „Regulaminu…”, uruchomienie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

 

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut