bip | poczta | mapa strony | kontakt

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiśniowa od 2019 roku

-> Ulotka informacyjna do pobrania (.pdf) <-

 

Worek żółty – metale i tworzywa sztuczne Worek zielony – szkło białe i kolorowe Worek niebieski – papier Worek brązowy – bio Worek czarny zmieszane
Należy wrzucać:

 • Puszki po napojach, konserwach, karmach dla zwierząt
 • Odkręcone i zgniecione butelki po napojach, butelki plastikowe po kosmetykach i chemii gospodarczej,
 • Plastikowe opakowania po żywności np. serkach, jogurtach
 • Opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po mleku, sokach
 • Czystą folię, reklamówki, torebki
 • z tworzyw sztucznych
 • Plastikowe miski, doniczki
 • Folię opakowaniową
 • Kapsle, zakrętki, tubki
 • opakowania po kawie, chipsach

Uwaga butelki i pojemniki przed włożeniem do worka należy opróżnić i zgnieść!!!

 

Nie wrzucamy:

 • Butelek z zawartością,
 • Opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • Opakowań po olejach samochodowych,
 • Styropianu i innych materiałów budowlanych
 • Baterii i akumulatorów
 • Zabawek oraz sprzętu AGD,
Należy wrzucać:

 • Butelki, słoiki i pojemniki z bezbarwnego i kolorowego szkła
 • Szklane opakowania po kosmetykach
 • Butelki i słoiki powinny być opróżnione, bez nakrętek, korków, kapsli itp.

 

 

Nie wrzucamy:

 • Szkła okiennego, zbrojonego, szyb samochodowych, ekranów, luster
 • Żarówek, świetlówek, termometrów
 • Szklanych opakowań po lekach
 • Strzykawek
Należy wrzucać:

 • Papier, tekturę i kartony oraz opakowania z papieru i tektury
 • Gazety, książki, zeszyty, druki, katalogi,
 • Torby i worki papierowe
 • Papier pakowny
 • Pudełka kartonowe bez zawartości należy rozłożyć lub zgnieść

 

Nie wrzucamy:

 • Kartoników po mleku  i napojach
 • Papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych
 • Tapet
 • Pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych
Należy wrzucać:

 • Pozostałości warzyw i owoców,
 • Fusy po kawie
 • i herbacie
 • Odpady kuchenne
 • i spożywcze
 • Skoszona trawa, liście, trociny, kora drzew

 

Nie wrzucamy:

 • Ziemi i kamieni
 • Popiołu
 • Kości i odchodów zwierząt
 • Drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
Należy wrzucać:

 • Pozostałe odpady, nie kwalifikujące się do segregacji i nie będące odpadami niebezpiecznymi
 • Artykuły higieniczne, pampersy
 • Obuwie, Odzież
 • Porcelana, guma, resztki świec, znicze
 • Zabawki
 • Mocno zabrudzony i tłusty papier
 • Zabrudzone opakowania

 

Nie wrzucamy:

 • Odpadów podlegających selektywnej zbiórce
 • Przeterminowanych leków i chemikaliów
 • Zużytego sprzętu AGD, RTV
 • Odpadów budowlanych i rozbiórkowych w tym styropianu budowlanego
 • Zużytych baterii
 • Substancji toksycznych

Gmina Wiśniowa informuje, że opłaty za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa należy dokonywać na numer konta:

72 91 68 10 43 42 00 01 43 20 00 02 10 Bank Spółdzielczy w Strzyżowie O/Wiśniowa.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty można również dokonywać w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu oraz u Sołtysów wsi, w wyznaczonych terminach.

 

Terminy płatności:

I kwartał – 15.03.2019r.

II kwartał – 15.05.2019r.

III kwartał – 16.09.2019r.

IV kwartał – 15.11.2019r.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami:

 

– odpady segregowane 8,00 zł od osoby

– odpady niesegregowane 16,00 zł od osoby

 

 

 

Worki powinny być napełnione w całości, posiadać naklejony kod i znajdować się przed 7 rano na trasie objazdu w dniu zbiórki. W przypadku braku kodów worki nie zostaną odebrane.

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnych pojemników w aptekach na terenie gminy (Apteka w Wiśniowej i Markuszowej ).

Zużyte baterie wrzucamy do specjalnych pojemników w szkołach oraz w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

Świetlówki i żarówki energooszczędne z gospodarstw domowych należy wrzucać do pojemnika w Urzędzie Gminy Wiśniowa.

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu PSZOK przy skupie złomu EDEX w Wiśniowej lub przy jednorazowych zbiórkach organizowanych przez Gminę Wiśniowa ( np. parking przy Urzędzie)