Elektroniczna skrzynka podawcza

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Wiśniowa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępna pod adresem: http://epuap.gov.pl

 

Adres Skrzynki Podawczej: 

/4dtr5u30k6/skrytka

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu