Bezpłatne porady prawne

Informujemy o możliwości skorzystania przez uprawnione osoby z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego oraz m.in. we wtorki w Urzędzie Gminy Wiśniowa (38-124 Wiśniowa 150, pokój nr 4, w godz. od 7:00 do 15:00).

Porady prawne udzielane są w ramach punktu stałego w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie ul. Dąbrowskiego 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.

W ramach tzw. punktów mobilnych porady udzielane są w wybrane dni tygodnia w Strzyżowie, Wiśniowej, Czudcu oraz w Niebylcu. Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

 

indeksINFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W 2017 ROKU

 

Na terenie Powiatu Strzyżowskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jeden punkt stały mieści się w budynku Administracji ZOZ w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10, tel. 699 671 599. Porady udzielane są według następującego harmonogramu:

Punkt obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych

Lokalizacja Dni i godziny otwarcia
Budynek

Administracji ZOZ w Strzyżowie,

ul. Dąbrowskiego 10

Poniedziałek – 8:00-12:00

(co drugi poniedziałek adwokat/radca prawny)

Wtorek –  8:00 – 12:00 (radca prawny)
Środa –  8:00 – 12:00 (radca prawny)
Czwartek – od 8:00 12:00 (adwokat)
Piątek – od 8:00 – 12:00 (adwokat)

Drugi punkt „mobilny” znajduje się w poszczególnych gminach powiatu strzyżowskiego tj. w gminie Wiśniowa, Czudec, Frysztak, Niebylec i Strzyżów w przeciętnym wymiarze 1 dzień w tygodniu w każdej gminie przez 8 godzin dziennie według następującego harmonogramu:

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt „mobilny” powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej

Lokalizacja Dni i godziny otwarcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niebylcu

38-124 Niebylec 24

Pokój nr 4

Poniedziałek

od 8:00 do 16:00

Urząd Gminy w Wiśniowej

38-124 Wiśniowa 150

Pokój nr 4

Wtorek

od 7:00 do 15:00

Biblioteka Gminna w Czudcu

ul. Słoneczna 2

38-120 Czudec

pokój nr 3

Środa

od 8:00 do 16:00

Urząd Gminy we Frysztaku

ul. Blajera 20

38-130 Frysztak

Pokój nr 16A

Czwartek

od 7:00 do 15:00

Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5

38-100 Strzyżów

Pokój nr 8

Piątek

od 7:00 do 15:00

Prowadzenie punktu “mobilnego” nieodpłatnych porad prawnych powierzone zostało organizacji pozarządowej: Stowarzyszeniu Wsparcia obywatelskiego “Jacy-Tacy”, Ćmińsk ul. Światełek 17, 26-085 Miedziana Góra

Udzielana przez Stowarzyszenie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radcę prawnego  i osobę z wykształceniem wyższym prawniczym.

Uprawnieni mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.