Odprowadzanie ścieków

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 kwietnia 2021 r.  obowiązują następujące taryfy i stawki opłat za odprowadzanie ścieków:

Tabela.1 Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp Taryfa grupowa dostawców Wyszczególnienie   Cena
Netto Brutto

 

Z Vat 8%

Jednostka miary
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa domowe
Cena za 1 m3

 

odprowadzonych ścieków

3,51 3,79 zł/m3
2. Pozostali dostawcy
Cena za 1 m3

 

odprowadzonych ścieków

4,74 5,12 zł/m3
           

Tabela 2. Stawka opłaty w 2020 roku za przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnie ścieków w Wiśniowej od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł za m3
netto Brutto z Vat 8%
1 2 3 4
1. Stawka za przyjecie nieczystości ciekłych   dowożonych 9,0 9,72

 

Wykaz firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Wiśniowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy

Lp.Nazwa przedsiębiorcyAdresTelefonNumer decyzjiZ dniaNa okres
     1.Usługi Transportowe i Inne Usługi Rolnicze Grzegorz NiemczykPrzybówka 171, 38-471 Wojaszówka664 728 295Ś.6233.1.201127.12.201110 lat
     2.Ryszard StrzępekRóżanka 239 38-102 Grodzisko604 848 327Ś.6233.1.201515.10.201510 lat
     3.Spółdzielnia Kółek Rolniczych w WiśniowejWiśniowa 38-124 Wiśniowa17 2775 032Ś.6233.2.201515.10.201510 lat
     4.„Agro – Fruct”Wiśniowa 38-124 Wiśniowa17 2775 150Ś.6233.1.201617.06.201610 lat
     5.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów17 2761 103Ś.6233.2.201618.10.201610 lat
     6.TOI TOI Polska Sp. z o.o.Ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa22 811 61 44Ś.6233.1.201908.07.201910 lat
     7.mToilet Sp. z o.o.Ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa538 140 239Ś.6233.1.202018.03.202010 lat
8.Usługi Sprzętowe Adam Kiełbasa38-100 Strzyżów, Godowa607 288 013Ś.6233.1.202003.08.202010 lat
9Agro Mar Marcin Jarzyna  38-126 Markuszowa 54880 779 668S.6233.1.202110.03.202110 lat