Odprowadzanie ścieków

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 stycznia 2020 r. do 28 maja 2020 r. obowiązują następujące taryfy i stawki opłat za odprowadzanie ścieków:

Tabela.1 Wysokość cen za odprowadzane ścieki

Lp Taryfa grupowa dostawców Wyszczególnienie   Cena
Netto Brutto

 

Z Vat 8%

Jednostka miary
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa domowe
Cena za 1 m3

 

odprowadzonych ścieków

3,43 3,70 zł/m3
2. Pozostali dostawcy
Cena za 1 m3

 

odprowadzonych ścieków

4,63 5,0 zł/m3
           

Tabela 2. Stawka opłaty w 2020 roku za przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnie ścieków w Wiśniowej od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp Rodzaj stawki Stawka opłaty w zł za m3
netto Brutto z Vat 8%
1 2 3 4
1. Stawka za przyjecie nieczystości ciekłych   dowożonych 9,0 9,72

 

Wykaz firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Wiśniowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy

LP.Nazwa przedsiębiorcyAdresTelefon
1Spółdzielnia Kółek Rolniczych w WiśniowejWiśniowa, 38-124 Wiśniowa17 2775 032
2Strzępek RyszardRóżanka 239, 38-102 Grodzisko604 848 327
3„Agro-fruct”Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa17 2775 150
4Usługi Transportowe i Inne Usługi Rolnicze Grzegorz NiemczykPrzybówka 171, 38-471 Wojaszówka664 728 295
5Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o.Ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów17 2761 103  
6Usługi Sprzętowe Adam KiełbasaGodowa 6E, 38-100 Strzyżów607 288 013