Podatki

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Sprawy z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego załatwiane są w:
Urzędzie Gminy Wiśniowa
pokój nr 13 (II piętro).
Telefon:  17 2775 063 wew. 18

Obowiązek podatkowy:

Osoba która stała się posiadaczem gruntu, nieruchomości, lasu lub w przypadku zmiany podstawy opodatkowania (np. zmniejszenie/zwiększenie gruntu) ma obowiązek w ciągu 14 dni złożyć w Urzędzie Gminy druk informacji w sprawie podatku.

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Dla osób fizycznych

IN-1

IR-1

IL-1

Dla osób prawnych

DN-1

DR-1

DL-1

Po złożeniu informacji Urząd Gminy wyda decyzję o wysokości podatku, który należy zapłacić w wyznaczonym terminie.

Stawki podatku:

Gmina określa stawki podatku w drodze Uchwały Rady Gminy.

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWisniowa1/tabBrowser/keywords/43324/43330/Podatki-lokalne

Terminy płatności:

Podatek płatny jest w 4 terminach i w 4 ratach:

  1. Rata I do 15 marca,
  2. Rata II do 15 maja,
  3. Rata III do 15 września,
  4. Rata IV do 15 listopada.

Jeśli podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, należy zapłacić całość w terminie płatności pierwszej raty.

Gdzie można zapłacić podatek:

  • w kasie Urzędu Gminy,
  • przelewem na przydzielony indywidualny numer konta bankowego przekazany w nakazie podatkowym.