Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet.

1. W urzędzie

Należy przygotować:

W Urzędzie Gminy Wiśniowa wnioski na dowod osobisty obslugiwane sa w pokoju nr 8 (I piętro).

 

2. Przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty elektronicznie przez Internet potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Jak to działa – usługa na obywatel.gov.pl/ePUAP
1. Obywatel wyświetla opis usługi w systemie https://epuap.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl i zapoznaje się z jej treścią
2. Obywatel wybiera akcję złożenia wniosku o dowód osobisty i loguje się do systemu
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego zostaje automatycznie wypełniony danymi z rejestru PESEL oraz danymi z konta e-PUAP (obywatel może edytować dane we wniosku pobrane z konta ePUAP, natomiast nie może edytować danych pobranych z PESEL)
4. Obywatel załącza fotografię oraz wypełnia pozostałe dane (powód ubiegania się o wydanie dowodu, urząd, w którym chce odebrać gotowy dowód, brakujące dane do kontaktu)
5. Obywatel sprawdza dane i wysyła wniosek
6. Po pomyślnym zapisaniu wniosku, obywatel otrzyma wniosek oraz potwierdzenie na swoją skrzynkę w systemie ePUAP w folderze „Wysłane”.
Jeśli obywatel podał we wniosku adres email, otrzyma również wiadomość email z powiadomieniem o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z numerem wniosku automatycznie nadanym przez system.

Wniosek zostanie przesłany automatycznie bezpośrednio do  listy wniosków przetwarzanych w urzędzie gminy/miasta.