Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet.

1. W urzędzie

Należy przygotować:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego, plik .pdf, 433 kB – pobierz i wypełnij. Taki sam wniosek możesz dostać w urzędzie gminy.
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy  odpowiednie zaświadczenie. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie nie będzie spełniać wymagań, urzędnik odmówi ci wydania dowodu,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport  jeśli masz,
  • jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo – dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość,.

W Urzędzie Gminy Wiśniowa wnioski na dowód osobisty obsługiwane są w pokoju nr 8 (I piętro).

2. Poza Urzędem

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. Skontaktuj się bezpośrednio z organem gminy (będącej siedzibą władz powiatu), na terenie której przebywasz lub organem miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywasz. Zobacz listę organów przyjmujących wnioski w miejscu pobytu.

 

Poznaj podstawowe informacje na temat dowodu osobistego na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty