Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0006/17

 

„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

 

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Wiśniowa i Gminie Frysztak, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – mieszkańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę jednostek wywarzania energii z OZE:

W Gminie Wiśniowa:

panele fotowoltaiczne 141 szt.,
instalacje solarne 238 szt.,
kotły klasy 5 na biomasę 34 szt.
powietrzne i gruntowe pompy ciepła: 20 szt.

W Gminie Frysztak:

Panele fotowoltaiczne 152 szt.,
instalacje solarne 266 szt.,
kotły klasy 5 na biomasę 45 szt.
powietrzne pompy ciepła 77 szt

 

Łącznie projektem zostanie objętych 714 gospodarstw domowych, w tym 196 dotkniętych ubóstwem energetycznym. Moc zadeklarowana z OZE wyniesie: panele fotowoltaiczne – 1,07 MW, kolektory słoneczne – 1,96 MW, kotły na biomasę – 1,63 MW oraz pompy ciepła – 0,29 MW. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesienie 4,95 MW.

 

Wartość projektu ogółem:                           13 091 719,01 zł
Wydatki kwalifikowane:                             11 758 199,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR:           9 994 469,15 zł