Nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od 2 maja 2024

Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że od 2 maja 2024 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone decyzją nr R.RZT.70.25.2024 z dnia 10.04.2024 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, z uwzględnieniem Uchwały Nr LXI/475/2024 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 kwietnia  2024 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.

W rozliczeniach za odprowadzane ścieki:

  • cena – wyrażona w złotych za 1 m³ odprowadzanych ścieków,
  • stawka opłaty abonamentowej – wyrażona w złotych na odbiorcę usług, niezależna od ilości odprowadzonych ścieków, płacona za każdy miesiąc.

Tabela 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki

LpWyszczególnienieWielkość cen
i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usługRodzaj cen i stawek opłatW okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
1.Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług odprowadzający ścieki
z fakturą dostarczaną w formie papierowej
cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)
4,38
stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)
5,12
2.Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług odprowadzający ścieki
z e- fakturą
cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)  
4,38
stawka opłaty abonamentowej
(zł/m-c)
3,67
3.Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą
 i jednostki organizacyjne
z e-fakturą
cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)  5,50
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)3,67

Do cen i stawek netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 8% vat.

Wójt Gminy

                                                                       Marcin Kut