Faktury przesyłane drogą elektroniczną

Gmina Wiśniowa informuje, że jest możliwość otrzymywania faktur za korzystanie z gminnej kanalizacji, za korzystanie z wody, drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila) w takim celu należy wypełnić i dostarczyć Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Wiśniowa.