Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

W związku z wprowadzeniem przez Gminę Wiśniowa od 2 maja 2024r. zmian cen i stawek  opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w tym niższej opłaty abonamentowej (zł/m-c) dla odbiorców usług odprowadzających ścieki z e-fakturą zachęcamy do złożenia Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych droga elektroniczną.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wiśniowa.