Taryfy i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 kwietnia 2022 r.  obowiązują następujące taryfy i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Rodzaje i wysokość cen i stawek  opłat:

  1. Wysokość cen za odprowadzane ścieki:
  • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 3,59 zł/m3 netto + 8% vat
  • Grupa 2 – pozostali odbiorcy – 4,82 zł/m3 netto + 8 % vat

2. Stawka opłaty w 2020 roku za przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnie ścieków w Wiśniowej od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • Stawka za przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych – 9,0 zł/m3 netto + 8% vat