Trening systemu wykrywania i alarmowania

imagesW dniu 27 września 2016 r. (wtorek) odbędzie się trening systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego obrony cywilnej pk. „Bieszczady 2016”.

W ramach treningu zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Wiśniowa.

 

SYGNAŁY ALARMOWE:

Ogłoszenie alarmu – Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut