Pracownicy Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pomogą wysłać zeznanie podatkowe przez internet

10 marca 2016 r. (czwartek) przyjdź do Urzędu Gminy w Wiśniowej i wyślij
zeznanie podatkowe przez internet !!!
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Strzyżowie pomogą wszystkim zainteresowanym sporządzić i wysłać przez internet zeznanie podatkowe za 2015r.
Zapraszamy w godz. od 9:00 – 14:00.
Aby sporządzić i wysłać zeznanie przez internet zabierz ze sobą:
 • informacje o dochodach osiągniętych w 2015 r. od pracodawcy/ZUS/KRUS (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-40, PIT-8C);
 • numery PESEL własny i małżonka (w przypadku wspólnego
 • rozliczenia);
 • numer NIP – jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą;
 • numery PESEL dzieci – w przypadku korzystania z ulgi na dzieci;
 • kwoty odliczeń przysługujących w ramach ulg za 2015 r. – wydatki na cele rehabilitacyjne, ulga internetowa, darowizny, ulga rodzinna;
 • numer KRS wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego – w przypadku chęci przekazania 1 % podatku,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 r.
 • Wszystkie informacje o dochodach, składki społeczne i zdrowotne oraz przysługujące odliczenia należy zsumować
Najczęściej występujące ulgi i odliczenia podatkowe, z których
można skorzystać:
 • ulga na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych – max. 2.280 zł;
 • ulga na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł;
 • darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowa kościoła) lub cele krwiodawstwa;
 • ulga z tytułu użytkowania sieci internet – max. 760 zł; Do uwzględnienia tej ulgi uprawnieni są podatnicy, którzy wcześniej nie korzystali z tej ulgi lub korzystali z niej wyłącznie w zeznaniu za 2014 r.;
 • ulga z tytułu wychowania dzieci:
  • 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (za cały rok 1.112,04 zł na dziecko),
  • 166,67 zł na trzecie dziecko (za cały rok 2.000,04 zł),
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (za cały rok 2.700 zł).
Pomagając przy sporządzeniu i wysłaniu zeznania, pracownicy Urzędu Skarbowego nie  dokonują równocześnie sprawdzenia poprawności dokumentów, na podstawie których zeznanie jest sporządzane.
Szczegółowe warunki korzystania z ulg i odliczeń w PIT zawiera Broszura Informacyjna do załącznika PIT/O.
www.e-deklaracje.gov.pl