Zapraszamy do udziału w Akademii Animacji Lokalnej (AAL)

 

Zapraszamy do udziału

w Akademii Animacji Lokalnej (AAL)

 

AAL to nowe przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju „Dobre Życie” bazujące na naszej pasji i doświadczeniu w pracy z grupami i społecznościami. Pragniemy stworzyć wspólnie z Państwem sieć osób, które chcą się rozwijać, by w działaniach lokalnych stosować ciekawe metody aktywizujące i budujące motywację dzieci, młodzieży i innych mieszkańców Podkarpacia.

AAL jest częścią projektu „Aktywni lokalnie”, którego celem jest edukacja obywatelska, w tym edukacja historyczna oraz zwiększenie zaangażowania mieszkańców gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów, Wiśniowa i ich okolic w uczestnictwo w życiu społecznym i publicznym. Udział jest bezpłatny.

 

Forma 3 warsztaty wyjazdowe, łącznie 5,5 dni szkoleń oraz współtworzenie inicjatywy w szkole/społeczności
Terminy 2 edycje do wyboru: jesienna: IX-XII 2018, zimowa: XII 2018 – III 2019 – dokładne terminy na www
Dla kogo? Zapraszamy osoby dorosłe, które pracują z dziećmi lub młodzieżą z gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów, Wiśniowa i okolic – zwłaszcza nauczycieli, działaczy lokalnych, osoby związane z organizacjami pozarządowymi, pracowników placówek kulturalnych, wychowawczych i innych instytucji oraz osoby działające niezależnie. Zachęcamy  do udziału także osoby, które jeszcze nie pracują  z młodymi, ale mają do tego potencjał.
Co oferuje AAL? Dużą dawkę wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu aktywnych metod pracy z grupami i społecznościami oraz przećwiczenie nowych umiejętności w praktyce – uczestnicy Akademii przy wsparciu tutorek i ekspertów przeprowadzą z grupami dzieci i młodzieży z gmin Krasne, Lubaczów, Strzyżów lub Wiśniowa warsztaty, stworzą przedstawienia zaangażowane społecznie lub inne inicjatywy lokalne.
Korzyści

z udziału w AAL

•    Poznanie aktywnych metod pracy, jak drama, tutoring, open space, storytelling i in.,

•    Rozwój kompetencji budowania efektywnych zespołów, angażowania i motywowania do działań lokalnych, pracy metodą projektową, włączania społeczności, pozyskiwania partnerów i  wolontariuszy,

•    Wsparcie w tworzeniu i realizacji inicjatyw lokalnych z dziećmi, młodzieżą i mieszkańcami

•    Poznanie innych animatorów i działaczy lokalnych z regionu, wymiana doświadczeń, zrozumienie, inspiracje, nowe pomysły wspólnych działań.

 

Zapisy już ruszyły! Więcej informacji o projekcie i zgłoszenia:

www.dobrezycie.org/aktywni2018

 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami projektu są: Gmina Krasne, Gmina Miejska Lubaczów, Gmina Strzyżów, Gmina Wiśniowa.