Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Obudź swój potencjał – YEI”

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie

ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ –YEI”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub niepracujących w wieku 18- 24, nieuczących się i nie szkolących oraz zamieszkujących teren województwa podkarpackiego

W ramach projektu uczestnikom oferujemy:
– bezpłatny kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym,
– kurs językowy,
– kurs komputerowy,
– kurs prawo jazdy kat. B,
– trzymiesięczny płatny staż zawodowy

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie w trakcie zajęć.

Ilość miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy do biur OHP w Strzyżowie:

Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3
wejście od strony parkingu GS SCH, Tel: 17 276 51 49

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8
IV piętro budynek MGOPS Tel. 17 276 55 95

Osoby do kontaktu:
Bartosz Stec, Urszula Drogoń

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych