Akcja zbiórki makulatury

Żłobek Samorządowy w Wiśniowej prosi o przyłączenie się do akcji zbiórki makulatury, z której środki pieniężne po jej sprzedaży zostaną przekazane na budowę 32 studni głębinowej w najbiedniejszych krajach Afryki.

Zebrana makulatura zostanie przekazana Grupie Charytatywnej przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, która jest koordynatorem akcji „Makulatura na Misje”.

Kontener będzie wystawiony na parkingu przy Żłobku Samorządowym w Wiśniowej od 31.05.2022 do 21.06.2022.

Bardzo prosimy o przyłączenie się do akcji mieszkańców gminy i okolic oraz rozpowszechnienie informacji o zbiórce.