Ankieta w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2022 – 2030

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Wiśniowa jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Wiśniowa a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co
w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Wiśniowa.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: paulina.gajda@wisniowa.pl lub złożenie na Sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa, Wiśniowa 150, 38-124 Wiśniowa

Ankietę można również uzupełnić poprzez specjalny link:

https://forms.gle/5rZfQ3DMRb8C5N878

dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.