Apelujemy! Psy wałęsające się ale nie bezdomne

W związku z coraz częściej występującymi przypadkami wałęsania się na terenie naszej gminy psów, co do których istnieje podejrzenie, iż uciekły swoim właścicielom, przypominamy o konieczności właściwego pilnowania swoich zwierząt.

Istotnym problem jest postrzeganie zwierząt jako bezdomne. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły, czy też starsze osoby do sklepów czy urzędu przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają się po okolicy.

Przypominamy właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności o stałym, skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi, w tym zwłaszcza o:

  • prowadzeniu psa poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży,
  • zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że utrzymanie miejsc w schronisku, wyłapywanie  bezdomnych psów oraz opieka nad nimi to zadanie znacznie obciążające budżet Gminy Wiśniowa. Ponoszone koszty z roku na rok są coraz większe. 

Pamiętajmy, że wszyscy stanowimy wspólnotę samorządową i solidarnie ponosimy niemałe koszty utrzymania zwierząt w schroniskach. Prosimy zatem o zwracanie uwagi nieodpowiedzialnym  właścicielom czworonogów, gdyż koszty ponoszone przez gminę uszczuplają budżet, a tym samym powodują niemożność zrealizowania bardziej potrzebnych zadań.