Dyżur Pracowników ZUS w Urzędzie Skarbowym w Strzyżowie w ramach „Dni Otwartych”

imagesWVFFF2T5Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie zaprasza podatników w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. od 9:00 – 13:00 na „Dzień Otwarty” do Urzędu Skarbowego w Strzyżowie, podczas którego przyjmowane będą zeznania i deklaracje podatkowe z możliwością przesłania ich  elektronicznie. W tym dniu pracownicy urzędów będą wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z rozliczeniem PIT-ów za 2015 r., np. z jakich ulg i odliczeń można skorzystać czy jak rozliczyć dochody zagraniczne.

Do złożenia zeznania za 2015 r. przez internet należy przygotować następujące dane:

  • PESEL i PESEL małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) lub NIP,
  • Kwoty odliczeń przysługujących w ramach ulg za 2015 r. (wydatki na cele rehabilitacyjne, ulga internetowa, darowizny, ulga rodzinna- pesele dzieci),
  • Numer KRS wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego – w przypadku chęci przekazania 1 %,
  • Kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 rok,
  • Informacje o dochodach osiągniętych w 2015 roku od płatników: PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-40, PIT-8C.

 

Ponadto deklaracje i zeznania podatkowe można składać samodzielnie drogą elektroniczną korzystając ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Dzień otwarty to znakomita okazja do uzyskania fachowej pomocy przy wypełnianiu deklaracji podatkowej.

 

 UWAGA!!!   

W „Dniu Otwartym” będzie istniała również możliwość uzyskania informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych, bezpośrednio od przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.

Oddelegowani pracownicy ZUS będą udzielali porad w następującym zakresie:

  • zmainy w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzone od stycznia 2016 r., dotyczące nowych zasad w oskładkowaniu umów zleceń;
  • zbieg tytułów do ubezpieczeń;
  • składanie wniosków płatników o zbadanie prawidłowości wykazanych przez nich składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców i osób współpracujących ze zleceniobiorcami;
  • usługi elektroniczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: PUE, e-PUAP, e-ZLA.

 

Kolejnym udogodnieniem dla podatników rozliczających PIT-y za 2015 r., będą zaplanowane na 28 i 29 kwietnia wydłużone godziny pracy wszystkich urzędów skarbowych.

W tych dniach urzędy będą czynne do godziny 18:00.


Serdecznie zapraszamy