Gminne Obchody Dnia Matki oraz Złote Gody

W dniu 3 czerwca 2017 r. w miejscowości Jaszczurowa, w Gminie Wiśniowa odbyły się gminne obchody Dnia Matki połączone ze złotym Jubileuszem Pożycia Małżeńskiego.

W ramach uroczystości, pary, które przeżyły ze sobą 50 lat, zostały odznaczone prezydenckim medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. W tym roku w gronie Jubilatów znalazło się 20 par z terenu Gminy Wiśniowa. Małżonkowie otrzymali z rąk posła RP Zbigniewa Chmielowca, wójta Gminy Wiśniowa Marcina Kuta oraz przewodniczącego Rady Gminy Łukasza Dzioka wspomniane medale, legitymacje, listy gratulacyjne i upominki. Panowie wyrazili także słowa uznania, podziękowania oraz życzenia pod adresem Jubilatów, podkreślając, jak pięknym przykładem dla młodych pokoleń jest ta rocznica.
Podczas uroczystości wręczono także „Ordery Serca – Matkom Wsi”. A otrzymały je matki aktywistki, które wychowały pokolenie młodych Polaków, a jednocześnie kultywowały ludowe tradycje, aktywnie angażowały się w działalność na rzecz wsi, lokalnego społeczeństwa, życia kulturalnego czy obywatelskiego poprzez uczestnictwo w różnych inicjatywach, członkowstwo w organizacjach, kołach i radach. W tym roku ordery otrzymały działaczki z Jaszczurowej: Janina Furtek oraz Krystyna Olech. Ordery są przyznawane przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Odznaczenia wręczyli: Stefania Michałek, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie oraz Mieczysław Bochenek, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Ponadto, wyróżniono jeszcze 5 matek, które urodziły minimum 8 dzieci. Upominki, kwiaty i gratulacje przyjęły: Maria Żarek, Maria Jarząb, Marta Śledziona, Genowefa Zimna oraz Zofia Cierpiał.

Całość spotkania uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej z Jaszczurowej oraz dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisienka” z Markuszowej.