II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,CZAS NA STAŻ!”

 PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA

OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,CZAS NA STAŻ!” 

 

Znajdź plan na siebie – skorzystaj z płatnych staży zawodowych.

wymagane – zaangażowanie i dobre chęci.

 

Nabór rozpoczął się 30.05.2016 r. i trwać będzie do 10.06.2016 r.

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

W ramach działań projektu każdy uczestnik otrzyma:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • certyfikowane szkolenia zawodowe (wsparcie otrzyma 10 uczestników, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców)
 • płatne staże zawodowe na okres 5 miesięcy

Rekrutacja do projektu odbędzie się w III turach naboru tj.,

 • I tura marzec 2016 r. – rekrutacja 30 osób
 • II tura  maj-czerwiec 2016 r. – rekrutacja 47 osób
 • III tura sierpień-wrzesień 2016 r. – rekrutacja 47 osób

Projekt „Czas na staż” to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na:

 • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy
 • pokrywamy w całości koszt wynagrodzenia stażysty przez 5 miesięcy
 • zapewniony dodatek dla opiekuna stażysty

Oczekiwania względem przedsiębiorcy chcącego przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

– osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3).

 

Dokumenty do pobrania:

 • Dokumenty do projektu
  • Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie (zał.1)
  • Formularz rekrutacyjny (zał.2)
  • Załącznik numer 1 do formularza rekrutacyjnego (zał.3)
  • Informacje dla przedsiębiorców (zał.4)
  • Wniosek o zorganizowanie stażu (zał.5)
  • Oświadczenie KRUS (zał.6)

Więcej informacji na stronie Podkarpackiej Izby Gospodarczej

www.pigkrosno.pl

 

plakat drugi nabor png