Informacja o braku przydatności wody do spożycia dla użytkowników wodociągu Spółki Wodno-wodociągowej w Wiśniowej

Informujemy użytkowników wodociągu Spółki Wodno-Wodociągowej w Wiśniowej o braku przydatności wody do spożycia.

Informujemy również, że zarząd Spółki podjął działania zmierzające do jak najszybszego osiągnięcia właściwych parametrów wody, w szczególności wzmożone chlorowanie.

O wynikach tych działań będziemy niezwłocznie informować.

Marcin Kut

Wójt Gminy Wiśniowa