Informacja o możliwości otrzymania pomocy finansowej ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przez nowe grupy osób uprawnionych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że od dnia 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 752), wprowadzające w szczególności możliwość otrzymania pomocy finansowej ze środków pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, oprócz kombatantów i wdów/wdowców pozostałych po nich, przez nowe grupy osób uprawnionych.