Informacja o otwarciu kasy w Urzędzie Gminy Wiśniowa

Od dnia 11 maja (poniedziałek) do dnia 22 maja (piątek) 2020 roku w Urzędzie Gminy Wiśniowa czynna będzie Kasa w godzinach pracy Urzędu.

Przerwa w pracy kasy:

poniedziałek:                        godz. 12:00 do 13:00

od wtorku do piątku:           godz. 10:30 do 11:00,

druga przerwa godz. 13:00 do 13:30.

(otwarte będzie główne wejście do budynku Urzędu Gminy Wiśniowa od strony drogi).

Proszę o zachowanie obowiązujących zasad i ograniczeń m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych oraz obowiązek utrzymania bezpiecznej co najmniej 2-metrowej odległości między osobami oczekującymi.

W dalszym ciągu zachęcam do dokonywania wpłat z tytułu rat podatku przelewem na konta bankowe wskazane w nakazach podatkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konta wskazane w zawiadomieniach, natomiast za odprowadzanie ścieków na numer konta podany na fakturze.

Wójt

Marcin Kut