Informacja w zakresie zgłaszania szkód w uprawach rolnych powstałych w gospodarstwach rolnych

Informuję, że w szacowaniu szkód związanych z produkcja rolną obowiązują wytyczne dla komisji powołanej przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody.

Komisja gminna na podstawie złożonego wniosku (druk w załączeniu) dokonuje na miejscu oszacowania strat w stosunku do całości prowadzonej produkcji rolnej w gospodarstwie tj. zarówno produkcji roślinnej jak i zwierzęcej niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej (zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego) i od procentowego wskaźnika wartości powstałej szkody w stosunku do całości produkcji w gospodarstwie uzależniona jest pomoc.

W związku z powyższym wnioski w zakresie wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych należy składać na załączonych drukach.

Osoby, które zgłaszały telefonicznie szkody w gospodarstwie rolnym do Urzędu Gminy Wiśniowa proszone są o pobranie wniosku ze strony Urzędu (wniosek poniżej) lub w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy.

Wójt

Marcin Kut