IX sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 2 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się IX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydacie na ławnika od Komendanta Wojewódzkiego Policji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy przez Gminę Wiśniowa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek