„Jak prawidłowo segregować odpady komunalne” czyli lekcja ekologii w Szkołach Podstawowych w Gminie Wiśniowa.

W dniach od 06.05.2019r. do 17.05.2019r. w  6 Szkołach w naszej Gminie zostały przeprowadzone lekcje z dziećmi z klasy 2 i 4 o tematyce jak prawidłowo segregować odpady komunalne. Dzieci zapoznały się  z  podstawowymi pojęciami co to są odpady komunalne, na czym polega  segregacja czy co to jest recykling. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, uczyły się jak prawidło segregować odpady poprzez wrzucanie przykładowych przedmiotów do odpowiednich pojemników, jak również dowiedziały się co należy robić z odpadami niebezpiecznymi jak baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy przeterminowane leki.