Międzypokoleniowe spotkanie w Szufnarowej

6 października 2019 r. w Szufnarowej odbyło się wydarzenie promujące i wieńczące realizowane zadanie  w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Było to podsumowanie zadania pn. Wydanie publikacji pod tytułem „Ocalone wspomnienia – II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”.

Książka pt. „Ocalone wspomnienia – II wojna światowa w pamięci mieszkańców Szufnarowej”  to lekcja historii dla wielu pokoleń przekazana przez żyjących mieszkańców Szufnarowej, świadków tragicznych czasów II wojny światowej.

Na wydanie książki złożyły się prace wielu osób:

– uczniowie SP. im. Jana Pawła II w Szufnarowej oraz członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa przeprowadzali wywiady wśród żyjących świadków II wojny światowej oraz wykonali dokumentację zdjęciową,

– ilustracje plastyczne wykonane przez Pawła i Tomasza Micków oraz Jana Szteligi,

– głosy rozmówców utrwalone na płycie CD opracowanej przez Mateusza Koziarza,

– zespół aktywnych członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, w składzie Danuta Brzoza, Elżbieta Piękoś i Zenon Petka dokonał opracowania wywiadów w formie tekstu do publikacji,  opracowania szaty graficznej i organizacji wydruku.

Realizacja zadania przyczyniła się do podniesienia poziomu integracji mieszkańców i utrwalenia więzi międzypokoleniowej a także kultywowania tradycji obchodów związanych z rocznicą tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Pozwoliła zachować w pamięci tych, którzy zginęli oraz dowartościować żyjących świadków  i uzmysłowić im jak ważni są oni i ich wspomnienia tragicznego okresu młodości i dzieciństwa dla młodego pokolenia. Publikacja uświadamia młodemu pokoleniu, że tragizm wojny dotykał także mieszkańców małych społeczności lokalnych, pokazuje jakie brzemię doświadczeń życiowych dźwigają na swych barkach żyjący świadkowie wojny. 

Na zorganizowane wydarzenie promocyjne zaproszone  zostały osoby udzielające wywiadów, przedstawiciele władz samorządowych, oraz mieszkańcy lokalnej społeczności. Podczas wydarzenia młodzież czytała fragmenty wspomnień, przeplatając je tematycznie dobranymi piosenkami. Z kolei zaprzyjaźniony folklorysta, popularyzator kultury ludowej wśród młodzieży i dorosłych, znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski pan Bartosz Gałązka przedstawił opracowane pieśni, które znalazły się na dołączonej do książki płycie.

Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało poczęstunek, który umilał spędzony czas i rozmowy w gronie znajomych, którzy często po wielu latach spotkali się w swojej rodzinnej miejscowości.

W organizację wydarzenia zaangażowali się członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa, Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież.