Nabór do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej na rok 2019/2020

Nabór do Żłobka Samorządowego odbędzie się od 06.05.2019 do 17.05.2019. Podania należy składać od godziny 8:00 do godziny 14:00. Karta Zgłoszeniowa do Żłobka jest dostępna na stronie internetowej żłobka https://zlobekwisniowa.pl/  lub można ją odebrać u Dyrektora placówki.

Przyjmujemy tylko podania kompletne (muszą być uzupełnione wszystkie punkty wraz z pieczątkami zakładów pracy oraz koniecznie podpisane przez obojga rodziców).

Rekrutacja odbędzie się na podstawie Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Samorządowego w Wiśniowej.