Nabór wniosków pn. Przyjazny Dom,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o naborze wniosków pn. Przyjazny Dom, w ramach, którego pomoc finansową mogą uzyskać osoby fizyczne na przedsięwzięcia z zakresu inwestycji proekologicznych tj:

  • modernizacja kotłowni węglowych,
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie lub pod numerem tel. 178522344 wew.131,132,117.

Strona internetowa : www.bip.wfosigw.rzeszow.pl zakładka Przyjazny Dom.