Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Wiśniowa od 2019 roku

Gmina Wiśniowa informuje mieszkańców, iż pakiety worków na odpady wraz z nalepkami na rok 2019, będą rozdawane przez Sołtysów wsi pod koniec stycznia.
W tym okresie prosi się mieszkańców o czasowe zgromadzenie odpadów w dotychczasowych workach. O terminach odbioru pakietów worków mieszkańcy będą informowani w sposób zwyczajowo przyjęty np. informacja na stronie internetowej, okólniki.

 

Od stycznia 2019 roku w Gminie Wiśniowa obowiązują nowe zasady segregacji odpadów:

 

> Ulotka informacyjna do pobrania (.pdf) <-