Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa

Wójt Gminy Wiśniowa

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  będących własnością Gminy Wiśniowa położonych w miejscowości Markuszowa, Niewodna, Szufnarowa, Jaszczurowa.

Przetarg odbędzie się w dniach 21 i 22 września 2021r. Wadium należy wpłacić najpóźniej w 17.09.2021r.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiśniowej tel. 017 2775 062 wew. 36 lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl.”