Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna: art.23 ust.1 pkt 1 i pkt 4 w związku z art.19 ust.1 pkt 3 i art.22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

2. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Wiśniowa  reprezentowana przez Wójta Gminy Wiśniowa,38-124 Wiśniowa 150 organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wiśniowa

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), gdzie organizator dokonuje wyboru operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym realizowany w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


Określenie linii komunikacyjnych
: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na 4  liniach komunikacyjnych:
-Linia komunikacyjna nr 1: Wiśniowa-Pstrągówka-Jaszczurowa-Wiśniowa
-Linia komunikacyjna nr 2: Kożuchów-Markuszowa-Oparówka-Jazowa-Wiśniowa
-Linia komunikacyjna nr 3: Pstrągówka-Wiśniowa-Szufnarowa-Tułkowice-Wiśniowa
-Linia komunikacyjna nr 4: Wiśniowa-Niewodna-Różanka-Szufnarowa-Wiśniowa
 obejmujących obszar Gminy Wiśniowa dla której Gmina Wiśniowa,  jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:   grudzień 2022 r–  z terminem realizacji od 01.01.2023

6. Zmiana informacji

Na podstawie art.23 ust.5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Gminy Wiśniowa
  • Strona internetowa organizatora

Wójt

Marcin Kut