Oświadczenia o braku zmian w sprawie dopłat bezpośrednich

Oświadczenia o braku zmian w sprawie dopłat bezpośrednich można składać od 15 lutego do 14 marca 2019 r. , czyli tuż przed rozpoczęciem podstawowego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat  bezpośrednich. 

Oświadczenia trzeba będzie składać na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto może skorzystać z oświadczeń zamiast wniosku?

Z „Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018” mogą skorzystać rolnicy, którzy spełnią 3 warunki:

  1. we wniosku (lub oświadczeniu) o przyznanie dopłat na 2018 r. zadeklarowali powierzchnię gruntów ornych do 10 ha;
  2. będą ubiegać się tylko o takie dopłaty jak: jednolita płatność obszarowa (JPO), płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność do uprawy chmielu, dopłaty do owiec lub kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
  3. potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku z 2018 r. i chce otrzymać takie same dopłaty w 2019 r. jak w poprzednim roku.