„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach Działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, które finansowane jest ze środków PROW 2014 – 2020.

Wysokość wsparcia:
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% -po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.
Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.
O takie wsparcie starać się mogą osoby które:
  • rozpoczęły urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 18 miesięcy przed jego złożeniem.
  • po raz pierwszy rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

plakat_mlodyrolnik