„POWER do pracy” – oferta bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz płatnych staży zawodowych

Projekt „POWER do pracy” skierowany do osób młodych, niepracujących i nieuczących się w wieku do 24 roku życia z terenu woj. podkarpackiego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
•    Indywidualne doradztwo zawodowe;
•    Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
•    SZKOLENIA ZAWODOWE DOPASOWANE DO POTRZEB UCZESTNIKÓW np.;
-operator koparki, koparko-ładowarki,
-operator CNC,
-kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,
-technolog robót wykończeniowych,
-glazurnik, inne budowlane,
-magazynier z obsługą wózka jezdniowego,
-kasjer – sprzedawca, magazynier
-księgowość z elementami kadr i płac,
-grafik komputerowy itp.
•    5 – miesięczne staże zawodowe płatne 1650 zł/miesiąc;

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu  ze wsparcia skorzystają osoby młode z terenu Gminy, które borykają się z problemem zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego czy też osoby, których kwalifikacje są niewystarczające aby znaleźć pracę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro Projektów:
Stowarzyszenie CRAS – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 4/12
tel./faks: 17 740 22 25
www.cras.org.pl
biuro.cras@interia.pl

 

                Justyna Kołcz
        Koordynator projektu

plakat